Non é unha crise de prezos, é unha estafa

Mobilización PREZOS 18 de decembro de 2022

PROPOSTAS DE MEDIDAS URXENTES

Non é unha crise de prezos, é unha estafa

1. Que pague máis quen máis ten. Incremento da presión fiscal sobre as grandes empresas e patrimonios e persecución da fraude fiscal.
 
2. Suspensión dos desafiuzamentos até o 31/12/2023 (prorrogábel).
 
3. Pola paz e o diálogo. O gasto militar dos Orzamentos xerais do Estado para servizos públicos (sanidade, educación...).
 
4. Prohibición por lei o corte dos subministros de luz, auga e gas.
 
5. Intervención pública no mercado da vivenda. Limitación do prezo dos alugueres e das hipotecas en vivenda habitual e locais comerciais.
 
6. Medidas de urxencia para controlar os prezos dos combustíbeis e dos produtos básicos de alimentación. 
 
7. Intervención pública no mercado eléctrico para controlar os prezos. Creación dunha Tarifa Eléctrica Galega. 
 
8. Protección do sector agro-gandeiro, marítimo-pesqueiro e PEME’S.
 
9. Incremento das pensións, dos salarios máis baixos e das axudas sociais. 
 
10. Medidas transversais con perspectiva de xénero e para frear as consecuencias da crise sobre a mocidade. 
 
 

MOBILÍZATE CO BNG!


 

Non é unha crise de prezos, é unha estafa