O concello deberá exhibir un cartel na zona de baño prohibido permanentemente da Bola segundo o novo programa de vixilancia

A BOLA. AUGAS. SANIDADE. Praias con prohibición permanente de baño. DIRECCION XERAL DE SAUDE PUBLICA 2022
Rexistro público de Praias con prohibición permanente de baño. Documento da Dirección Xeral de Saúde Pública, 2022.
O concello deberá exhibir un cartel na zona de baño prohibido permanentemente da Bola segundo o novo programa de vixilancia

O novo Programa de Vixilancia Sanitaria das Zonas de Baño de Galiza 2022-2025, publicado pola Consellería de Sanidade a semana pasada, obrigará ao Concello da Bola a sinalar como zona de baño prohibido permanentemente a área recreativa do río Ourille. Esta prohibición permanente leva en vigor desde 2016 e, até agora, a Administración pública non viña fiscalizando a obriga do concello de informar e advertir aos usuarios. Co novo programa, a Administración deberá inspeccionar as zonas e, no caso de que non se cumpra a norma, advertirá por escrito aos concellos.

 

Despois de cinco anos consecutivos, entre 2011 e 2015, nos que as analíticas da Consellería de Sanidade indicaban unha calidade sanitaria “insuficiente”, a Dirección Xeral de Saúde Pública decidiu, no ano 2016, a prohibición permanente do baño nesa praia. A prohibición mantense a día de hoxe, seis anos despois. E está recollida en distintos documentos oficiais:

  • No anexo IV dos sucesivos informes anuais técnicos sobre a calidade das augas de baño en Galiza. O último é de 2021.
  • No Rexistro de Praias con Prohibición Permanente de Baño, da Dirección Xeral de Saúde Pública. 
  • No Mapa de zonas de baños de Galiza da Consellería de Sanidade.

Malia a existencia e publicidade destes avisos, o goberno municipal da Bola ignora sistematicamente, cada verán, a prohibición. E nos últimos anos non colocou cartel ningún, como esixe a normativa, de advertencia. É máis, na área recreativa hai carteis de información sobre a limitación do baño de animais, o que de maneira indirecta suxire a posibilidade de uso polas persoas. O BNG apela ás autoridades sanitarias galegas para que interveñan, en exercicio das súas competencias, nunha cuestión de saúde pública.

 

O BNG da Bola lembra que no recentemente aprobado PROGRAMA DE VIXILANCIA SANITARIA 2022-2025, no seu apartado 7.6, que atinxe ás zonas de baño eliminadas do censo por levar cinco tempadas de baño consecutivas con clasificación sanitaria insuficiente, dise: 

 

“Nestas zonas de baño deberá haber un cartel recomendando non bañarse ou prohibindo o baño. Por este motivo, o corpo de FISP [Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública] realizará unha inspección ao inicio da tempada de baño en cada unha destas praias, na que comprobará que o cartel está exposto nun lugar facilmente visible. Cando non haxa carteis, redactarase un acta e dende as XXTTS [as xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade] comunicarase a situación ao concello responsable instándolle a sinalizar correctamente a zona de baño. Estas zonas de baño deben estar dadas de alta en Herme, porque forman parte deste programa de vixilancia, pero non computarán a efectos do censo oficial de zonas de baño”

No Mapa de zonas de baño de Galiza. CONSELLERÍA DE SANIDADE 2022
Mapa de zonas de baño de Galiza. CONSELLERÍA DE SANIDADE (2022)

O BNG apela ás autoridades sanitarias galegas para que interveñan, en exercicio das súas competencias, nunha cuestión de saúde pública.

 

DENUNCIA EN PODENTES
A alcaldesa da Bola, Teresa Barje (PP), deberá responder mañá diante da xustiza pola denuncia dun veciño de Podentes a causa do desleixo da xestión municipal dunha fosa séptica na que verten vivendas e o centro de saúde.

Desde o BNG da Bola vimos denunciando nos últimos lustros o desleixo xeneralizado da alcaldesa e o goberno local na xestión das infraestruturas de saneamento público, obsoletas e insuficientes. Nestes últimos meses denunciamos problemas en núcleos como A Veiga, Cerdal, Sorga e Cacabelos.

 

LOITA DO BNG POLA EDAR
Este verán, o BNG, a través do seu deputado no Congreso, Néstor Rego, elevou ao Goberno do Estado a cuestión do atraso na construción da estación depuradora de augas residuais así como a mellora dos colectores de saneamento en varios núcleos.

O goberno da Bola e a Confederación Hidrográfica Miño Sil pásanse a pelota e, a día de hoxe, o noso é un dos concellos galegos cunhas infraestruturas máis deficientes, o que prexudica gravemente a calidade das nosas augas, poñendo en risco a saúde da poboación e do medio natural.

 

Información no FARO DE VIGO (Ed. Ourense) da visita á Bola do deputado do BNG, Néstor Rego: 

https://www.farodevigo.es/ourense/2022/06/18/bng-solicita-gobierno-apoyo-nueva-67399096.html

O concello deberá exhibir un cartel na zona de baño prohibido permanentemente da Bola segundo o novo programa de vixilancia